Hvordan langtidslagrer en best sigarer i en humidor?

I de siste årene har interessen for lagrede eller modne sigarer økt sterkt. Ulike sigarprodusenter markedsfører nå sigarer som har blitt modnet over flere år, ofte i begrensede utgaver. I likhet med gode viner, fører den lange lagringen av de fleste førsteklasses sigarer til en positiv forandring i smak. Denne prosessen er generelt referert til som aldring . Smaken blir mer uttalt, den generelle smaken er mer harmonisk og sigaren mister uønsket skarphet. Men siden sigarer vanligvis ikke tilbys i ulike faser av modenhet, er avicionados overlatt til seg selv og må selv organisere den langsiktige lagringen av sine favoritt sigarer. I motsetning tilsigarer beregnet til umiddelbar konsum, anbefales det et lite lavere fuktighetsnivå på 63-70% for langtidslagring . Dette reduserer også risikoen for tobakksbille angrep og utviklingen av mugg inne i humidoren .

Et elektronisk fuktighetssystem, spesielt designet for sigarer slik som de som brukes i sigarskap , men også de for bordhumidorer , er helt avgjørende ved langtidslagring. Disse sørger for et jevnt klima i din humidor gjennom regelmessig luft sirkulasjon , hindrer effektivt dannelse av lommer med forhøyede fuktighetsnivåer i humidoren, noe som til slutt kan føre til mugg.

For langtidsoppbevaring bør sigarer oppbevares i originalemballasjen. 50-sigar, sigarbokser er spesielt populære blant sigar samlere. I den forseglede boksen vil sigarene modnes gradvis og smaken vil myke og utdypes.

De fleste premium sigarer kan lagres nesten uendelig i det nevnte luftfuktighetsområdet, og de fleste sigarene vil oppleve en positiv forandring i smak gjennom årene. Det anbefales generelt å lagre sigarer i humidoren i 6 til 12 måneder etter kjøpet. Man refererer vanligvis til aldring når sigarer er lagret i minst 2 år.

Riktig fuktighets nivå i en humidor


Hvor er det best å plassere en humidor?