Hvor er det best å plassere en humidor?

Det viktigste her er temperatur. På de fleste steder er ikke normale temperaturvariasjoner i løpet av dagen, noe problem for humidoren. Imidlertid bør det tas hensyn til følgende punkter:
  • Humidoren bør ikke utsettes for direkte sollys . Plutselige temperaturøkninger, selv av kort varighet, er forbundet med svingninger i det relative fuktighetsnivået inne i humidoren og bør unngås.
  • Av samme grunn bør humidoren ikke plasseres i umiddelbar nærhet av en varmeapparat eller et klimaanlegg.
# # Ekstrem kulde bør også unngås. Uoppvarmede rom eller kjellere når ofte ikke anbefalt minimumstemperatur på 16 ° C , spesielt i vintermånedene.

Hvordan langtidslagrer en best...


Trenger en humidor spesielt stell?