Hvordan kalibrere et hygrometer?

Først bør du sjekke at hygrometeret har en kalibreringsfunksjon, siden noen analoge og digitale hygrometre ikke har et slikt alternativ. Analoge hygrometre som kan kalibreres, har en skrue på baksiden som brukes til kalibrering. For digitale hygrometre, se produsentens anvisninger. Som beskrevet i Hvilken er den beste typen hygrometer? , er analoge hygrometre spesielt følsomme for vibrasjoner og må kalibreres jevnlig.

Følgende vanlige kalibreringsmetoder kan brukes til både analoge og digitale hygrometre:

  • Saltmetoden: Fyll en beholder med vann slik at bunnen er dekket med ca 5 millimeter. Lag deretter en mettet saltvannsløsning dvs. omtrent 40 gram salt per 100 ml vann. Plasser et glass med åpningen vendt ned i beholderen og legg deretter hygrometeret på dette. Forsegl beholderen med et lufttett deksel i ca. fire timer. Det er av avgjørende betydning at temperaturen forblir konstant under denne prosessen. Temperaturen skal være mellom 19 og 21 °C. Dette resulterer i et 75 % RH-nivå inne i beholderen. For neste trinn må du være rask: Legg hygrometeret i hånden og juster umiddelbart hygrometeret så det viser 75 %. Hvis du bruker for lang tid med å sette det til 75 %, blir det ikke nøyaktig. Jo lenger tid du bruker og jo mer følsomt ditt hygrometer er for svingninger, jo mindre nøyaktige blir resultatet av kalibreringen.

  • Våt klut metoden: Følgende metode er ikke så nøyaktig, men den er raskere og enklere enn saltmetoden. Referanseverdien her er 100 % relativ fuktighet. Dette simuleres med en våt klut som er pakket rundt hygrometeret. La hygrometeret være viklet inn i kluten i en time og juster deretter fuktigheten til 100%.

Hvor lenge skal sigarene modnes?


Hva er den beste typen hygrometer?