Hva er det beste befuktningssystemet for en humidor?

Befuktningssystemet er det sentrale elementet i funksjonen til enhver humidor. I de senere årene, har populariteten til elektronisk styrte luftfuktere økt sterkt, og prisene på disse luftfuktere har falt betydelig, noe som gjør at de er innen rekkevidde for de fleste sigarrøykere. En sensor overvåker regelmessig fuktighetsnivået i humidoren. Når det ønskede fuktighetsnivået er nådd, fordeler en liten vifte fuktig luft gjennom hele humidoren. Fordelene ved disse systemene er mange. For det første, bekvemmelighet : du trenger ikke å konstant overvåke måleren, siden luftfukteren automatisk informerer brukeren når den trenger påfylling. I tillegg er det sikkert at den nøyaktige fuktigheten alltid opprettholdes i hele humidoren takket være luftsirkulasjonen fra den innebygde viften.

Hvis du, som en neofyt, fortsatt er usikker på om du skal investere i en elektronisk luftfukter, bør du sørge for at luftfukteren din bruker et akrylpolymerbasert system og holde et våkent øye på hygrometeret, og fylle på luftfukteren når det er nødvendig. Boveda Packs som frigjør forhåndsbestemte fuktighetsnivåer er også et brukbart alternativ. Kostnadene ved disse pakkene kan raskt bli høye, og et elektronisk luftfuktingssystem kan vise seg å være det mest økonomiske alternativet på lang sikt.

Hvilke typer befuktningssystemer...


Hva med mugg i humidoren?